“Ik kan mensen en organisaties samenbrengen en blijvend binden aan een gemeenschappelijk doel.”
Lopende projecten:
School als Werkplaats

 

In opdracht van de gemeente Leeuwarden en het Friesland College ontwikkelde ik samen met andere partijen in de jeugdzorg een multidisciplinair team voor hulpverlening in de klas, dicht bij de leerling. Deze innovatie in het middelbaar beroepsonderwijs kreeg de naam ‘School Als Werkplaats’. Op dit moment ben ik projectleider van dit SAW-team. Kijk voor meer informatie op www.frieslandcollege.nl/SAW

Het Reizende Koffertje

 

Sinds februari 2012 ben ik als adviseur en coach verbonden aan ‘Het Reizende Koffertje’, een praktijk voor beeldende en creatieve therapie in Noordwest-Friesland. Het Reizende Koffertje werkt in het basisonderwijs eveneens vanuit de kracht van de leerling, naast de leerkrachten en de ouders, en altijd in aansluiting op hun hulpvraag.

 

De Basis Versterkt

 

In opdracht van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs ”Fultura” en Partoer werkte ik sinds januari 2013 op vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidwest-Friesland aan de implementatie van ‘De Basis Versterkt’, een mede door mij ontwikkelde en beschreven methodiek. Ik ben nog steeds aan het werk met deze methodiek op de RSG Magnus Alvinus in Sneek en het Marne College in Bolsward.

Adviseur, trainer/coach

 

  • Ik adviseer en ondersteun gemeentes en organisaties bij vraagstukken in de jeugdzorg.

  • Ik adviseer gemeentes over beleidskeuzes en vraagstukken rond integratie (jeugd)zorg en onderwijs.

  • Ik werk als trainer/coach voor medewerkers in de jeugdzorg.

© 2020 Liesbeth Buijs Advies