“Ieder kind heeft recht op veiligheid en vertrouwen”

 

Alle kinderen hebben recht om op te groeien zonder enige vorm van bedreiging. Dit recht, vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens, mag niet geschonden worden.

 

Dichtbij het kind

Mijn uitgangspunt is dat een kind of jongere hulp moet krijgen op de plek waar hij leeft, thuis of in de klas. Ik streef een vernieuwende manier van werken na, waarbij de hulpverlener ter plaatse werkt, vanuit vertrouwen en zonder kostbare tijd te verliezen met het vastleggen van procedures en regels. Uiteraard staat daarbij het welzijn van het kind steeds voorop.

 

Samenwerking

Ik acht het van groot belang om een kind of jongere te ontmoeten in zijn of haar eigen omgeving. Een gesprek met de ouders kan op school of thuis aan de keukentafel plaatsvinden. Wanneer hulpverleners geregeld in de klas aanwezig zijn, kan de samenwerking met de onderwijsinstelling makkelijker tot stand komen. De leerkracht kan dan beter aansluiten bij wat het kind of de jongere nodig heeft. En doordat de hulpverlener present is, komt de leerkracht meer toe aan zijn didactische taken. Er wordt niet langer na of langs elkaar heen, maar mét elkaar gewerkt.

 

Spreekt mijn visie je aan en wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact met mij op.