“Ieder kind heeft recht op veiligheid en vertrouwen”

 

Alle kinderen hebben recht om op te groeien zonder bedreiging in welke vorm dan ook. Deze rechten, vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens, mogen niet geschonden worden.

 

Samenwerking

Mijn uitgangspunt dat een kind dat hulp nodig heeft niet alleen moet worden ondersteund, maar ook moet worden gekend in zijn kracht op de plek waar hij leeft, vraagt om een andere manier van werken: de hulpverlener moet het kind niet in zijn praktijk zien, maar in de wereld van het kind om daar te werken vanuit vertrouwen, zonder alles te willen regelen of vastleggen in procedures en regels. Natuurlijk niet kritiekloos; er moet oog blijven voor factoren die het kind kunnen schaden.

 

Dichtbij het kind

Ik ben ervan overtuigd dat signalen van een kind dat ondersteuning nodig heeft het best worden opgevangen door mensen die dicht bij het kind staan: thuis, op het kinderdagverblijf, op school, de club of op straat. De keukentafel lijkt mij in eerste instantie de ideale plaats voor een gesprek waar de hulpverlener zijn plan van aanpak met het kind en zijn ouders/verzorgers bespreekt. Of het klaslokaal, waarbij ook de mentor of coach aanschuift. In zo’n situatie kunnen hulpverleners en hun organisaties bruggen slaan, ‘out-of-the-box’ denken, elkaar op hoofdlijnen vinden en de samenwerking met elkaar aangaan. Dan wordt niet langer na of langs elkaar maar mét elkaar gewerkt.

 

Spreekt mijn visie je aan en wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

© 2020 Liesbeth Buijs Advies